Hướng dẫn cách đặt backlink chất lượng trên Channel9 của Microsoft

Bước 1: Bạn đăng kí tài khoản tại đây: https://channel9.msdn.com

Lưu ý là bạn phải xác nhận email trước nha.

Bước 2: Bạn vào View Profile rồi chọn Edit profile

di backlink tren channel9

Bước 3: Tại mục Bio bạn viết đoạn văn mô tả, và có thể chèn link vào.

đi backlink tren Channel9

Sau đó click Save.