Bài 1: Cài đặt python trên windows và ubuntu os

học python

Để bắt đầu lập trình Python, hiển nhiên việc đầu tiên chúng ta cần làm là cài đặt nó.

I. Cài đặt trên Windows

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ: https://www.python.org/downloads/windows/ để tải phiên bản python cần cài đặt.

Hiện nay (3.2017) có 2 phiên bản phổ biến là bản 2.7 và bản 3.6, các bạn có thể chọn 1 trong 2 phiên bản trên để cài đặt.

Bước 2. Cài đặt phiên bản đã download. Các bạn có thể tùy chỉnh location cài đặt python. Theo mặc định thì sau khi cài đặt xong các bạn sẽ thấy thư mục: C:\python27 nếu bạn chọn cài phiên bản python 2.7.

Bước 3. Thêm path để có thể gọi python từ cmd.

Sau khi cài đặt xong thì các bạn cần thêm đường dẫn đến file python.exe (ví dụ: C:\python27) vào Path trong system environment.

Sau khi thêm path, các bạn có thể thử mở cmd lên và bắt đầu làm việc với python.

II. Cài đặt trên Ubuntu.

Trên ubuntu, cài đặt python chỉ cần 1 câu lệnh duy nhất:

sudo apt-get python

Chúc các bạn thành công!