Articles Posted in the " Cùng học Python " Category

  • Bài 1: Cài đặt python trên windows và ubuntu os

    Để bắt đầu lập trình Python, hiển nhiên việc đầu tiên chúng ta cần làm là cài đặt nó. I. Cài đặt trên Windows Bước 1. Truy cập vào địa chỉ: https://www.python.org/downloads/windows/ để tải phiên bản python cần cài đặt. Hiện nay (3.2017) có 2 phiên bản phổ biến là bản 2.7 và bản 3.6, […]